Българска модна асоциация част от нов клъстерен алианс

Българска модна асоциация част от нов клъстерен алианс

 

Проектът CLOTH „CLuster Alliance for the Transition to Green and Digital Fashion” има за цел да засили междурегионалното сътрудничество чрез създаване на клъстерен алианс в рамките на модния сектор. Този нов съюз ще подкрепи МСП в дигиталната и устойчива трансформация и ще засили сътрудничеството, партньорствата и работата в мрежа между клъстери и МСП от модния сектор.

Март 2022 г. Барселона / Копенхаген / Марсилия / Русе / Яш - Проект CLOTH - CLuster Alliance for the Transition to Green and Digital Fashion - е най-новият европейски алианс в рамките на модния сектор, който има за цел да създаде благоприятна екосистема от съответните заинтересовани страни, което води до по-зелен, по-интелигентен и по-конкурентоспособен и иновативен европейски моден сектор.

CLOTH

Среща по проекта в Игуалада, Испания, на която присъстваха Силвия Кабаиванова, Председател на Българска модна асоциация и Деан Манев, Зам. Председател

Проектът CLOTH е интегриран чрез междусекторно партньорство от 5 партньораи от 5 европейски държави (Испания, България, Румъния, Дания и Франция), които работят по различни вериги на стойност: мода и текстил, кръгова икономика, креативна индустрия и цифрови технологии. За да постигнат тези цели, партньорите на CLOTH ще разработят и организират серия от дейности.

През първата фаза консорциумът ще анализира тенденциите и предизвикателствата на текстилния и модния сектор във всеки един от участващите региони и страни и ще създаде карта на индустрията. Целта е да се получи реална картина на текстилната и модната екосистема и да се идентифицира решението, което може да помогне на модния сектор да стане по-кръгов и устойчив.

Използвайки картата и анализа на данните, консорциумът ще изгради карта за дългосрочно сътрудничество. Това ще стане чрез актуализиране на индивидуалната стратегия за клъстери, която да приведе съдържанието й в съответствие с общата стратегия за партньорство, подобряване на нивото на сертифициране на клъстерите, дефиниране и одобрение на обща стратегия за партньорство. Анализът ще се прилага за надграждане  и придобиване на нови икономически резултати.

CLOTH

Модна платформа за МСП и съответните заинтересовани страни

Проектът той ще бъде проектиран като Модна платформа за подпомагане на членовете на клъстерите, чрез споделяне на  ноу-хау, опит, най-добри практики и други, които да направят компаниите  по-конкурентоспособни, по-екологични, по-интелигентени и   с по-голямо присъствие в международния моден сектор. Очаква се най-малко 50 МСП и други заинтересовани страни да участват в Модната платформа до края на проекта.

Освен това консорциумът ще определи и приложи програма ClusterXchange. По време на тази програма ще бъде предложена интегрирана програма за обучение, насочена към мениджърите на клъстерите и други членове на клъстерите за подобряване на техните управленски умения, както и технически и предприемачески познания.

Краткосрочен обмен по време на програмата Fashion ClusterXchange

По време на програмата Fashion ClusterXchange ще бъдат организирани минимум 100 краткосрочни обмена между целеви членове на клъстери, разположени в други страни. Тези обмени включват МСП (75), клъстерни организации (10), организации за подкрепа и развитие (5), големи компании (5), публични компании (5). Тази дейност ще улесни обмена на опит и най-добри практики между МСП и клъстери. Освен това програмата за обмен ще създаде и насърчи бизнес възможности в модната индустрия от междусекторно измерение, включително модни вериги за стойност, кръгова икономика и дигитална екосистема. Програмата clusterXchange ще предложи атрактивен набор от дейности, които отговарят на реалните нужди на МСП.

Проектът CLOTH се финансира от Европейския съвет за иновации и Изпълнителната агенция за МСП (EISMEA), съгласно делегираните от Европейската комисия правомощия, програма COSME, обадете се на COS-CLUSTER-2020-3-03 / COS-CLUSTER-2020-3-03 -1 (Европейска програма за постижения на клъстерите със схема ClusterXchange, свързваща екосистеми и градове).

Партньори:

Agrupació Catalana del Tèxtil i de la Moda (Modacc) - Испания

Сдружение Българска Модна Асоциация (BFA) - България

EA Eco-entreprises Association (EA) - Франция

Asociata Iconic Cluster (ICONIC) - Румъния

Den Erhvervsdrivende Fond Development Center Umt (LDC) - Дания
Прочетено: 2202 пъти                                             © Fashion Lifestyle Magazine, брой 115, Април 2022

 ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ:
   БРОЙ 114: ЦЕРЕМОНИЯТА „ЗЛАТНА ИГЛА 2021“ ПРЕДИЗВИКА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС
   БРОЙ 113: НОСИТЕЛИТЕ НА ПРИЗА „БГ МОДНА ИКОНА 2021“ СА ЯРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕАТЪРА, КИНОТО, МЕДИИТЕ, ИЗКУСТВОТО И БИЗНЕСА
   БРОЙ 113: ЕВА ГРИЙН: ФРЕНСКИЯТ ШИК В ХОЛИВУД С ГОТИЧЕСКА НОТКА
   БРОЙ 112: КОИ СА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДИТЕ „ОСКАР“ 2021?
   БРОЙ 111: МАРИЯ БАКАЛОВА Е ПЪРВАТА БЪЛГАРКА С НОМИНАЦИЯ ЗА ЗЛАТЕН ГЛОБУС

Дрехи с отстъпка
Завивки с пух
Рокля с рисунка
 Българският портал за мода Личен сайт на Любомир Стойков Luxury Life
Другото Кино - сайтът за независимо кино сребърни бижута Capino

Мода - Рецепти - Домашни любимци - Свободно време - Лунна диета - Бални рокли - Дамски рокли - Nixita - Print on demand clothing