ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРОФ. СТОЙКОВ: УНИВЕРСИТЕТСКИ МЕДАЛ

ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРОФ. СТОЙКОВ: УНИВЕРСИТЕТСКИ МЕДАЛ

*  Високият приз е за приноса на известния учен и преподавател към комуникационната наука и медиязнанието
** Ректорът проф. Димитър Димитров: „Проф. Стойков е с изключителна емпатия и грижа към студентите и младите хора, и за нас е чест той да бъде част от летописите на УНСС!“
*** Проф. д.н. Любомир Стойков: „УНСС ме доизгради, той разкри моя потенциал и за мен е чест да бъда част от академичната колегия на българския Харвард!“

Проф. д. н. Любомир Стойков беше удостоен с медал „Проф. Стефан Бобчев“ и грамота за цялостен принос към комуникационната наука и медиязнанието, и за утвърждаване на доброто име и авторитета на  Университета за национално и световно стопанство. Призът му беше връчен от ректора на УНСС по време на Петия докторантски семинар, организиран от катедрата на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“ и посветен на  70-годишнината на нашия изтъкнат учен, изкуствовед, медиен експерт и журналист.   

„Проф. Стойков е учен с впечатляваща академична кариера, обществена и разпознаваема публична личност, той е от хората, които допринасят за положителния имидж и медиен облик на нашия университет. Трябва да подчертаем, че той въведе медиите и комуникациите като предметна и лекционна сфера в УНСС. Той е първият преподавател в УНСС по комуникации и фирмена култура още от постъпването му тук през 1993 година. Създател и научен ръководител е на магистърската програма „Връзки с обществеността!“ - подчерта проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство. Той уточни защо колегите от катедрата на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“ избраха да го почетат именно на своя докторантски семинар. „Във времена, в които развитието на младите учени излиза на преден план не само в национален, но и в европейски мащаб, трябва да изтъкнем приноса на проф. Стойков за няколкото десетки докторанти, на които той е бил научен ръководител. Той е човек с изключителна емпатия и грижа към студентите и младите  хора, и за нас е чест да част от летописите на този университет!“ 

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

„Развълнуван и трогнат съм от вниманието и този висок приз. Признателен съм, че моята работа в УНСС е забелязана, оценена и адмирирана по достойнство“, заяви проф. д.н. Любомир Стойков. Той посочи още: „Наградата има троен адресат и ще я посветя на моето семейство, на моята любима катедра на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“ и на моите прекрасни студенти и докторанти, предишни, настоящи и бъдещи!“. Проф. Стойков припомни някои свои любими фрази като „Симпатията е взаимна!“, „Знанията придобиват смисъл, когато дават плодове!“, „Не само студентите трябва да се учат от своите преподаватели, но и преподавателите трябва да се учат от своите студенти!“, „Успехът е да постигнеш навреме своята цел!” и др. свои сентенции, които поколения студенти са превърнали в свои принципи. Проф. Стойков подчерта, че вярва в двупосочната комуникация и, че винаги се е стремял да бъде интерактивен. В заключение той изтъкна: „Най-важното нещо е да имаме вдъхновение, а моето вдъхновение са студентите! Безкрайно съм щастлив, че толкова голяма и важна част от моята биография – творческа, научна и преподавателска е свързана с УНСС. Ще се радвам, ако с моята дейност съм допринесъл за отстояването на културните и комуникационните ценности в науката и преподавателската мисия. УНСС ме доизгради, той разкри моя потенциал и за мен е чест да бъда част от академичната колегия на българския Харвард!”.  

Доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедрата на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“ и студент на проф. Стойков, разказа повече за невероятните спомени от времето, когато е бил неин преподавател и по-късно колега и това, че интересът ѝ към журналистиката не е угаснал.  „Проф. Стойков е човекът, който проправи пътя на бизнес комуникацията, връзките с обществеността, имиджмейкърството, все важни дисциплини, които са включени в учебните планове на катедрата. Той създаде една голяма школа в бакалавърските, магистърските и докторантските програми. Всички колеги сме се учили от неговия опит като преподавател, изследовател и експерт от практиката!“. 

Максим Бехар, председател на Съвета на настоятелите на УНСС и докторант на проф. Стойков, посочи: „Като човек на бизнеса ценя в него професионализма, който поставя на първо място и пословичната му почтеност и откритост. Той е етичен, прозрачен и точен с уважение към другото мнение, едни рядко срещани качества!”  

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Доц. д-р Александър Христов, председател на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Международна икономика и политика“ и бивш студент на проф. Стойков посочи, че „Университетът е мястото, където запазваме младостта си в духовния смисъл на думата и проф. Стойков е ярък пример затова. Той поздрави юбиляря от името на Асоциацията на ПР агенциите и от името на декана на факултет „Международна икономика и политика“ доц. д-р Светла Бонева. „Проф. Стойков има огромен принос в развитието на българския ПР бизнес, неговия устрем, задълбочените познания в сферата и на медиите, и на комуникациите. Имаме силата заедно да правим професията по съвършена!“. Поздравителни адреси към проф. Любомир Стойков и към докторантския семинар, бяха отправени и от катедра „Икономикс“ в лицето на нейния ръководител доц. д-р Ивайло Беев.

„Проф. Любомир Стойков е една епоха в медиите по мода в България и това, което има, е плод на много труд и всеотдайност“, посочи проф. д.ик.н. Пано Лулански  дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Управление на социално-културните дейности“ (1993-1999 г.). В тази катедра започва най-напред преподавателската дейност на проф. Любомир Стойков в УНСС, тъкмо по покана на проф. Лулански.  Той благодари на юбиляра за всичко онова, което е направил за УНСС и за катедра „Медии и обществени комуникации“, която съществува благодарение на  проф. Стойков. „Той стигна далеч, защото с дясната ръка беше хванал теорията, а с лявата – практиката, което го изведе високо! С него студентите могат да тръгнат на дълъг път, но си струва!“. Проф. Лулански пожела на проф. Любомир Стойков „чистота на настоящето и светлина за бъдещето“.  

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Ивайло Христов от катедра „Медии и обществени комуникации“ подчерта, че „Проф. Любомир Стойков обича да помага, той е отворен към тревогите и професионалното израстване на своите колеги. Впечатлява ме разнообразието на неговия многолик талант и това, че е привърженик на идеята за социологизацията на науката!”.  

Доц. д-р Светла Цанкова от същата катедра сподели, че проф. Стойков е „Мой учител по работоспособност и делови подход към задачите, учител и в работата ми със студентите, учител по дух и виталност и по житейска мъдрост!“. 

Проф. д-р Петко Тодоров, два мандата ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“ посочи, че е удоволствие да се работи с проф. д.н. Любомир Стойков. Проф. Тодоров подчерта: „Катедра „Медии и обществени комуникации“ има дух благодарение на него и неговия академичен стил на работа да съчетава практиката с теорията!“.  
Проф. Любомир Стойков получи поздравления и други негови бивши студенти, сега преподаватели в Катедрата като гл. ас. д-р Мария Николова и гл. ас. д-р Иван Вълчанов. С мили думи се обърнаха и д-р Магдалена Иванова, ПР мениджър на Българска болнична асоциация, бивш студент и бивш докторант на проф. Стойков, д-р Гергана Дончева Янков – бивш студент и бивш докторант на професора, а сега - PR мениджър и ТВ водеща, както и докторантите на проф. Стойков Любослава Миткова, Хелена Тодорова, Албена Александрова, Никол Предьова и др. 

Честването на 70-годишнината на проф. д.н. Любомир Стойков беше част от докторантски семинар, на който бяха обсъдени и различни актуални теми – от влиянието на изкуствения интелект върху стратегическото комуникационно планиране в технологичния сектор на Любослава Миткова през перспективите и предизвикателствата пред изкуствения интелект в спортния ивент мениджмънт от Хелена Тодорова и неговото влияние върху имиджа и модния дизайн - от Албена Александрова, и върху телевизията - от Мария Константинова, до предизвикателствата в работата на журналистите при отразяването на войната в Украйна - от Светослав Метанов и влиянието на конфликта в Газа върху войната в Украйна - от Боряна Райчева-Данаилова и др. 

Проф. д.н. Любомир Стойков е преподавател в катедра на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“, изкуствовед, естет, журналист, PR и медиен експерт. Проф. Стойков е носител на награди като „Почетен знак на президента на Република България за значим принос към българската култура, наука и образование“, „Златен век – звезда“ на Министерството на културата за принос към културата и изкуството, „За утвърждаването на PR  професията в България“ на БДВО, „Почетен знак на ректора за високи постижения в учебната и научната дейност и заслуги към УНСС“ и др. Проф. Любомир Стойков въвежда за първи път в българската университетска образователна система дисциплината „Фирмена култура и комуникация“, а по-късно и предметите „Бизнес комуникация“, „Управление на връзките с обществеността“, „Култура и медии“, „Лайфстайл журналистика“ и „Имиджмейкърство“.

Проф. Стойков е дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ „Св. Климент Охридски“ и в Националната художествена академия. Той е създател на телевизионната модна журналистика в България и основател, сценарист и водещ на първото българско телевизионно предаване за мода – „Блясък“, по БНТ, на седмичното телевизионно шоу за стил „От игла до конец“ по Нова телевизия и на телевизионното модно предаване „Чаровната диктаторка“ по телевизия „7 дни“. Интервюирал е над 100 световни знаменитости в сферата на модния дизайн, киното и попмузиката като Пиер Карден, Алекзандър Маккуин, Пако Рабан, Юбер дьо Живанши, Соня Рикел, Лучано Бенетон, Оскар де ла Рента, Клаудия Кардинале, Анук Еме, Мария Шнайдер, Елизабет Хърли, Парис Хилтън и др. Автор е на десетки документални филми и кореспонденции за модата и стила от целия свят.

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Снимки:

1. Проф. д.н. Любомир Стойков след награждаването му с медал „Проф. Стефан Бобчев“ и грамота за цялостен принос към комуникационната наука и медиязнанието, и за утвърждаване доброто име и авторитет на УНСС.
2. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров награждава проф. д.н. Любомир Стойков.
3. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров награждава проф. д.н. Любомир Стойков.
4. Проф. Любомир Стойков заедно със своите колеги от катедрата на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“.
5. Доскорошният и.д. посланик на Черна гора в България Йелена Филипович-Стоянов, Максим Бехар, председател на Съвета на настоятелите на УНСС, доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедрата на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“, проф. д.н. Любомир Стойков, ректорът проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-ректор, доц. д-р Александър Христов, председател на Българската асоциация на ПР агенциите и зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“ (от ляво надясно).
6. Йелена Филипович-Стоянов, Максим Бехар и доц. д-р Стела Ангова.
7. Проф. д.ик.н. Пано Лулански.
8. Магдалена Иванова, Вероника Стефанова и гл. ас. д-р Мария Николова.
9. Д-р Гергана Дончева Янков и гл. ас. д-р Иван Вълчанов.
10. Настоящите докторанти на проф. Стойков: Хелена Тодорова, Никол Предьова, Албена Александрова и Любослава Миткова го сюрпризираха с оригинален подарък – дружески шарж.
11. Шаржът на проф. Любомир Стойков – подарък от неговите сегашни докторанти.
12. Професорът и неговото семейство.
13. Проф. Стойков заедно с Йелена Филипович-Стоянов и нейния съпруг.
14. Проф. Стойков и Албена Александрова.
15. Проф. Стойков заедно с Хелена Тодорова и Калин Стойков.
16. Проф. д-р Петко Тодоров.
17. Докторантите на проф. д.н. Любомир Стойков – Хелена Тодорова и Любослава Миткова.
18. Никол Предьова – докторант на професор Стойков.
19. Проф. д.н. Ивайло Христов.
20. Доц. д-р Александър Христов връчва на проф. д.н. Любомир Стойков поздравителния адрес от името на БАПРА.
21. Проф. Стойков заедно с бившата си студентка Светлана Иванова.
22. Никол Предьова, Вероника Стефанова, проф. Любомир Стойков и Аспарух Карастоянов.
23. Проф. Любомир Стойков.
24. Проф. Любомир Стойков.
25. Проф. Стойков заедно с Йелена Филипович-Стоянов и нейния съпруг.
26. Проф. Стойков заедно с колеги и приятели.
27. Проф. Стойков и Мария Константинова.
28. Проф. Стойков и Хелена Тодорова.
29. Проф. Стойков заедно с колеги и приятели.
30. Проф. Стойков заедно с колеги и приятели.
31. Проф. Стойков и Валерия Джунева.
Фото: Алма комуникация / Петър Станев
Прочетено: 244 пъти                                             © Fashion Lifestyle Magazine, брой 127, Май 2024

КОИ СА НОВИТЕ НОСИТЕЛИ НА ПРИЗА „БГ МОДНА ИКОНА“?

* Марина Цекова, Диана Митева, Десислава Зафирова, Ромина Андонова-Тасевска, Ники Сотиров, Светослав Иванов и Стефан А. Щерев са най-успешните и стилни българи за 2024 година

На изискана церемония във Витоша Парк хотел бяха връчени Годишните награди на Академията за мода за успех и стил „БГ модна икона 2024”. Финансистът и председател на Управителния съвет на Сдружение „Дамски форум“ Диана Митева получи приза в категория „Бизнес“, топмоделът и водеща на предаването „Съдебен спор“ по Нова телевизия Ромина Андонова-Тасевска в категория „Телевизия“, художественият директор на One Gallery и международен арт консултант Десислава Зафирова в категория „Артмениджмънт“. За втори път актьорът, режисьор и продуцент Ники Сотиров взе наградата в категория „Изкуство“. В същата категория статуетката беше присъдена и на  артиста и продуцент Стефан А. Щерев. В категория „Медии и журналистика“ призът отиде при двама от най-изявените ни журналисти - създателя и водещия на предаването „120 минути“ по bTV Светослав Иванов и журналистката, и водеща на ТВ предаване „Събуди се“ по Нова телевизия Марина Цекова. Според традицията на Академията за мода, критериите известни български личности да получат статут на БГ модна икона, са качества и добродетели като високи професионални постижения, безупречна култура, морал и репутация, изискан и модерен вкус и стил.

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

В церемонията по награждаването се включиха ярки представители на културните, артистичните и бизнес среди, сред които Мария Георгиева – миналогодишен носител на приза и главен редактор на сп. Elle, Максим Бехар - главен изпълнителен директор на водещата PR компания M3 Communications Group, Inc. и носител на наградата „БГ модна икона“, Таня Скринска – бизнес дама и двукратна носителка на отличието „БГ модна икона“, Христо Дурчев - собственик на „Балкантел“ и меценат на българската мода, Христина Бобокова – изкуствовед и носител на приза „БГ модна икона 2023“, Любен Станев - мениджър на хотел Diplomat Plaza , Ирина Влади - носител на приза „БГ модна икона 2023“, Елена Кристиано – собственик на Christian of Roma и носител на приза „Златна игла 2023“ за цялостен принос, топ-журналистката Валерия Велева – носителка на приза „БГ модна икона“.

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

Председателят на Академията за мода проф. Любомир Стойков сподели в началото на церемонията: „Класацията за най-успешните и стилни българи „БГ модна икона“ бе замислена като културен и естетически антидот, като мощна противоотрова на кича и безвкусицата, на пошлата външност и просташкото, и вулгарното публично поведение. През изминалите 15 години благодарение на номинациите на българските арт и лайфстайл журналисти се откроиха още по-релефно съвременните икони, които не са толкова модни, колкото професионални, културни и етични образци за следване и подражание…И още нещо: като всяко друго изкуство, модата не е безразлична към тревогите на деня и към световните колизии. Затова към генералното послание на БГ модна икона 2024 прибавяме и апела „Не на войните в Украйна и Газа, да – на устойчивата и етична мода!“. Защото не е никакъв стил онази мода, която не е основана на любовта и мира, опазването на природата и хармонията, и разбирателството между хората в целия свят!”.

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

Състезателите по спортни танци – талантливите Волен Драганов и Мануела Аргирова с красиво изпълнение откриха „БГ модна икона 2024“. Специални грамоти, с които Академията за мода отличи специалисти в бюти индустрията, бяха връчени от проф. Любомир Стойков на експерта по перманентен грим Габриела Карчина за „Принос към изкуството на грима“, както и на д-р Полина Паньова – ендокринолог и специалист по инжекционна естетика за „Принос към естетичната медицина“. Както всяка година, студенти на проф. Стойков по моден дизайн от Националната художествена академия показаха свои произведения – Габриела Михова, Ивайла Генова, Ния Йорданова, Силвия Николова, Ива Георгиева и Марио Йонев.
В ревю-спектакъла, предхождащ церемонията на Годишните награди „БГ модна икона 2024“,  своите нови колекции представиха едни от най-талантливите дизайнери и модни къщи, сред които Албена Иванова-Деянова за Benmodel, Таня Ян и Tanya Ian Exclusive, Аксел Харди, Милена Петрова и Wolf Walley, Лиа Каменова и Reflet, Николай Божилов, Соня Карпов и Karpov, Ивет Апостолова и Ivette Bianchi, Поля Кинова и Paloma Fashion.

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

Всички носители на приза „БГ модна икона 2024“ получиха ваучери от хотел Diplomat Plaza - „Най-добър арт и уелнес хотел“ за последните три години, както и подаръци от прочутата българска марка за очила KWIAT. Лице на „БГ модна икона 2024“ беше българският топмодел Антоанета Боянова, която дефилира с тоалет на модния бранд Benmodel, а водеща - очарователната Гери Дончева Янков, която сияеше в два тоалета на модна къща Alegra с дизайнер Радостина Долапчиева (трикратна носителка на „Златна игла“).

Сред гостите, които уважиха събитието се откроиха: Албена Александрова, Веселина Ангелова, Деси Краваева, Радослава Лазарова, Аспарух Карастоянов, Ина Асса, Елен Колева, Павел Цветков, проф. Аничка Киселова, проф. Светлозар Кирилов, д-р Ирина Гъркова, Иван Сираков, Силвия Кабаиванова, Славка Занева, Деан Манев, Нели Манева, Силвия Джагарова, Пепа Попова-Кънева, Цвети Радойчева, Кристина Манолова, Лилия Стефанова, Милен Стаматов, Петя Чолакова и др.

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

БГ модна икона 2024

„БГ модна икона 2024“ се реализира с любезното съдействие на „Витоша Парк Хотел“, Christian of Roma, „Балкантел“, MAC Cosmetics, KWIAT, хотел Diplomat Plaza, BG MODELS, M3 Communications Group, Inc., салон за красота V&A Glamour, сладкарници „Неделя“, бутик за цветя „Талисман“, хотел „Самоков“ и клиники „Торакс“.

Снимки:
1. Победителите в „БГ модна икона 2024” заедно с проф. Любомир Стойков – Ромина Андонова-Тасевска, Светослав Иванов, Марина Цекова, Диана Митева, Ники Сотиров и Десислава Зафирова (от ляво надясно).
Фото: © Академия за мода / Хайлайф
2. Диана Митева с наградата.
3. Награждаване на Диана Митева - проф. Любомир Стойков, Диана Митева, Таня Скринска и Максим Бехар.
4. Ромина Андонова-Тасевска с наградата.
5. Награждаване на Ромина Андонова-Тасевска - проф. Любомир Стойков, Ромина Андонова-Тасевска, Христо Дурчев и Мария Георгиева.
6. Десислава Зафирова с наградата.
7. Награждаване на Десислава Зафирова - проф. Любомир Стойков, Любен Станев и Десислава Зафирова.
8. Награждаване на Стефан А. Щерев – проф. Любомир Стойков и Христина Бобокова.
9. Ники Сотиров с наградата.
10. Награждаване на Ники Сотиров - проф. Любомир Стойков, Ники Сотиров, Ирина Влади и Златимир Йочев.
11. Марина Цекова с наградата.
12. Награждаване на Марина Цекова - проф. Любомир Стойков, Елена Кристиано и Марина Цекова.
13. Светослав Иванов с наградата.
14. Награждаване на Светослав Иванов - проф. Любомир Стойков, Валерия Велева и Светослав Иванов.
15. Лицето на „БГ модна икона 2024“ Антоанета Боянова, облечена в аутфит на модния бранд Benmodel.
16. Водещата Гери Дончева Янков, облечена в тоалет на модна къща Alegra.
17. Състезателите по спортни танци – Волен Драганов и Мануела Аргирова.
18. Проф. Любомир Стойков и Габриела Карчина.
19. Проф. Любомир Стойков и д-р Полина Паньова.
20. Победителите в „БГ модна икона 2024” – Ромина Андонова-Тасевска, Светослав Иванов, Марина Цекова, Диана Митева, Ники Сотиров и Десислава Зафирова (от ляво надясно).
Фото: © Академия за мода / Хайлайф: 1, 2, 4, 11, 13, 16, 17
Фото: © Академия за мода / Петър Станев: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20

За периода на своето съществуване призът „БГ модна икона” се утвърди като най-авторитетната годишна награда за стил, професионален успех и визуална култура в България. Сред досегашните носители на това високо отличие са: Райна Кабаиванска, Лили Иванова, Орлин Горанов, Ивет Лалова, Илиана Раева, Мария Бакалова, Ники Сотиров, Есил Дюран, Поли Генова, Йоана Буковска, Теодора Духовникова, Елена Петрова, Яна Маринова, Орлин Павлов, Владимир Ампов – Графа, Ники Илиев, Калин Врачански, Владимир Карамазов, Гала, Виктория Петрова, Цветанка Ризова, Валерия Велева, Николай Дойнов, Ники Кънчев, Юлияна Дончева, Таня Скринска, Максим Бехар, Григор Димитров, Димитър Бербатов, Мая Антова, Илияна Алипиева, Саня Борисова, Натали Трифонова, Бояна Шарлопова, Михаела Филева, Миро, Десислава Стоянова, Елена Караколева, Георги Любенов, арх. Весела Мирянова, Златимир Йочев, Мария Георгиева, Ирина Влади, Христина Бобокова, Дарина Йотова - Дара и др.
Прочетено: 658 пъти                                             © Fashion Lifestyle Magazine, брой 127, Април 2024

 ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ:
   БРОЙ 126: Габриела Карчина спечели призови места в международен турнир в Рио де Жанейро
   БРОЙ 125: КОИ ПОЛУЧИХА „ЗЛАТНА ИГЛА 2023“: ТОЗИ ВЪПРОС ВЕЧЕ ИМА СВОЯ ОТГОВОР!
   БРОЙ 125: МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ ОТ ЕВРОПА СЕ ВДЪХНОВИХА ОТ ФОЛКЛОРА НА РОДОПИТЕ
   БРОЙ 125: НИКОЛАЙ БОЖИЛОВ С ЕКСКЛУЗИВНО УЧАСТИЕ В РИАЛИТИ ФОРМАТА RUNWAY REELS
   БРОЙ 124: ГРИМЬОРКАТА ГАБРИЕЛА КАРЧИНА ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОКОРЯВА ВЪРХОВЕ
   БРОЙ 124: ИРИНА ВЛАДИ РАЗКРИВА НОВИТЕ СИ ПРОЕКТИ В ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН
   БРОЙ 124: „БАРБИ“ С РЕКОРД В СВЕТОВНИЯ БОКСОФИС

Дрехи с отстъпка
Завивки с пух
Рокля с рисунка
 Българският портал за мода Личен сайт на Любомир Стойков Luxury Life
Другото Кино - сайтът за независимо кино сребърни бижута Capino

Мода - Рецепти - Домашни любимци - Свободно време - Лунна диета - Бални рокли - Дамски рокли - Nixita - Print on demand clothing