Проект GAZELLE „Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал за растеж“ - основни дейности и резултати

Проект GAZELLE „Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал за растеж“ - основни дейности и резултати

 

Проектът BPM1/2.1/2604/2019 „Gazelle - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs” (Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал за растеж) стартира през 2019 г. и приключва в края на м. септември 2023г. Водещ партньор бе Атинската търговско-промишлена палата заедно с още 5 организации от Гърция, Кипър, Северна Македония, а българското участие бе в лицето на  Русенска търговско-индустриална камара.  Фокусът на инициативата бе повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) в региона Балкани-Средиземноморие и по-конкретно – идентифициране на  инвестиционната дейност на бизнес ангелите и компаниите, в които те инвестират.

Проект GAZELLE

Акронимът на проекта „Газел“ (GAZELLE) бе избран неслучайно, тъй като основната целева група бяха бързо развиващи се, иновативни компании с висок потенциал, наричани от икономистите „газели“.

Дейностите започнаха с мащабно проучване и анализ на актуалното  състояние на инвеститорския климат в държавите от консорциума. Във фокуса на проучването бе идентифицирането на съществуващи мрежи на бизнес ангели и практики в технологичния трансфер между бизнеса и научната сфера.

Проект GAZELLE

Един от най-важните резултати, реализирани в проекта, бе създаването на мрежа от четири функциониращи центъра за подкрепа на иновативни МСП  в четирите държави от консорциума.

Важен момент бе селекцията на 35 иновативни МСП (10 от Гърция, 10 от Кипър, 10 от България и 5 от Северна Македония), които преминаха през специална акселераторска програма, разработена чрез центровете за подкрепа, целяща да ускори темповете на развитие на избраните компании. Всяка от тях получи ценни насоки по отношение на своето представяне пред бъдещи инвеститори, изграждане на успешен бранд и търсене на финансиране.

Проект GAZELLE

Кулминацията в проекта бе организирането и провеждането на  4 мащабни транснационални инвестиционни форума (България, Гърция, Кипър и Северна Македония), в които се включиха бизнес ангели и инвеститори, селектираните иновативни компании, както и бъдещи „газели“. Там участниците имаха възможност да представят своите бизнес начинания под формата на серия от питчинг сесии и бяха оценявани по определени критерии. Най-добрите от тях получиха награди и бяха широко популяризирани сред мрежата на центровете за подкрепа, което увеличи потенциала им за бъдещи инвестиции. 

Проект BPM1/2.1/2604/2019 „Gazelle“ - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs” бе финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Балкани-Средиземно море и изключително много допринесе за подкрепата на иновационни проекти и бързорастящи предприятия.

Проект GAZELLE

Проект GAZELLE е съфинансиран от Европейския съюз и националните фондове на участващите страни.
Прочетено: 619 пъти                                             © Fashion Lifestyle Magazine, брой 124, Септември 2023

ВСЕ ПОВЕЧЕ РОДИТЕЛИ СЪХРАНЯВАТ СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ НА ДЕЦАТА СИ

Родителите на 10 922 новородени са пожелали извличане и съхранение на стволови клетки от пъпната връв при раждане през 2022 г. по данни на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“. През юли се провежда международната инициатива Месец за повишаване на информираността за стволовите клетки.

Целта е да се повиши образоваността на медицинските специалисти и обществото за съвременните практики при вземането, съхранението и приложението на стволови клетки от пъпна връв.

Интересът на бъдещите родители за съхранение на стволови клетки от пъпната връв при раждане нараства постепенно, като делът на запазените проби у нас се увеличава от 16 на 19% за 1 година. По данни на Националния статистически институт в България през 2021 г. са родени 58 678 деца, а според статистиката на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ за 9133 от тях са запазени стволови клетки.

През 2022 г. при общо 56 917 новородени са запазени стволови клетки за 10 922 бебета, или за 19% от всички. У нас работят активно 6 тъканни банки. От тях 3 са представителства на международни тъканни банки с разрешение да извършват само част от процеса, а именно вземането на клетки и изпращането им в лаборатория за обработка, и 3 български, които имат разрешително за целия процес – вземане, транспортиране, обработка и съхранение.

Важно е родителите да знаят, че взетите, обработени и съхранявани в България стволови клетки от пъпна връв могат да се транспортират и прилагат за лечение навсякъде по света. Стволовите клетки се извличат от кръвта и тъканта на пъпната връв, отделена и съхранена по специален начин по време на раждането. Решението за това се взема по време на бременността, като най-късно преди раждането бъдещите родители трябва да са избрали тъканна банка и да имат договор с нея.

Предимството на съхраняваните в български тъканни банки проби е, че клетките се извличат и обработват възможно най-скоро след раждането, а това е условие за замразяване и съхранение на максимално количество живи клетки. Периодът между вземането и обработката трябва да бъде възможно най-кратък. Това е ключово в целия процес, тъй като с напредването на времето необработените клетки умират.

При необходимост замразените клетки могат да се транспортират до лечебни заведения у нас и в чужбина в специални съдове при температура около минус 190 градуса, каквито са и условията на съхранение. За приложение в страни от ЕС се изисква тъканната банка, съхранила клетките, да предостави цялата необходима медицинска документация, както и декларации от родителите за тяхното желание за освобождаване на пробата стволови клетки. За страни извън ЕС допълнително е необходимо и разрешение за изнасяне на биологичен материал, което се издава от Изпълнителна агенция "Медицински надзор“.

Тази година са освободени за трансплантация поредните 2 проби, частно съхранени стволови клетки в българска тъканна банка. Пробите са транспортирани до страна извън ЕС, за да бъдат приложени за повлияване на състояние от аутистичния спектър при дете.

Към днешна дата чрез стволови клетки се лекуват повече от 100 заболявания, сред които някои видове анемия, левкемии и имунни нарушения, дори СПИН. Разработват се и иновативни терапии, базирани на стволови клетки, за подобряване на състоянието при аутизъм, за лечение на диабет тип 1 и др. Със стволови клетки могат да се възстановят тъкани и дори да се създадат цели органи. 

__________
Източник: MEDIAPOOL.BG
Заглавието е на редакцията – б.р.
Прочетено: 760 пъти                                             © Fashion Lifestyle Magazine, брой 124, Юли 2023

 ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ:
   БРОЙ 123: ПРОФ. ЛЮБОМИР СТОЙКОВ ВРЪЧИ ПРИЗ ЗА ДОБРОТВОРЧЕСТВО
   БРОЙ 123: ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНИЦИАТИВА „ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА“ Е ПОДКРЕПЕНА ОТ АКАДЕМИЯТА ЗА МОДА
   БРОЙ 122: ЕНИГМАТА ЛЕВСКИ
   БРОЙ 122: ТРАЙНА ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
   БРОЙ 121: „КЕНСЪЛ КУЛТУРА“ – БОЙКОТ НА РАЗЛИЧНИТЕ

Дрехи с отстъпка
Завивки с пух
Рокля с рисунка
 Българският портал за мода Личен сайт на Любомир Стойков Luxury Life
Другото Кино - сайтът за независимо кино сребърни бижута Capino

Мода - Рецепти - Домашни любимци - Свободно време - Лунна диета - Бални рокли - Дамски рокли - Nixita - Print on demand clothing